กระทรวงกลาโหมจีนจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๙๑ ปี วันสถาปนากองทัพปลดแอกประชาชนจีน

จีนศึกษา : วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

กระทรวงกลาโหมจีนจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๙๑ ปี วันสถาปนากองทัพปลดแอกประชาชนจีน

    ความเคลื่อนไหวทางการทหารของจีนในรอบสัปดาห์นี้ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๙๑ แห่งการสถาปนากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (Chinese People's Liberation Army : PLA เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๑๙๒๗ หรือ พ.ศ.๒๔๗๐) มีประเด็นเพิ่มเติมจากที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค.๖๑ กระทรวงกลาโหมจีนได้จัดงานเลี้ยงที่มหาศาลาประชาชน เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๙๑ ปี การสถาปนากองทัพปลดแอกประชาชนจีน โดยมี พลเอกเว่ย เฟิงเหอ กรรมการคณะกรรมาธิการทหาร คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีน กล่าวคำปราศรัยในงานว่า ๙๑ ปีที่ผ่านมา ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ทหารปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ไม่เคยกลัวการเสียสละและต่อสู้อย่างกล้าหาญ เพื่อเอกราชของประชาชน การปลดปล่อยประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ เพื่อรักษาอธิปไตย ความมั่นคง การพัฒนาผลประโยชน์ของประเทศ และการรักษาสันติภาพของโลก รวมไปถึงการส่งเสริมการพัฒนาของมนุษย์ และการสร้างคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่

๒. ย้อนไปเมื่อปีที่แล้ว วันที่ ๑ ส.ค.๖๐ ที่มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง มีการจัดงานฉลอง ๙๐ ปี การก่อตั้งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน นายสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง ได้กล่าวปราศรัยและย้ำว่า การจะให้ประชาชาติจีนฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ ประชาชนจีนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ก็ควรเร่งสร้างกองทัพประชาชนให้เป็นกองทัพแนวหน้าของโลก ควรยืนหยัดเดินตามหนทางแห่งการเสริมแสนยานุภาพกองทัพที่มีเอกลักษณ์ของจีน และเดินหน้าสร้างกองทัพให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป

๓. ข้อสังเกต การเตรียมความพร้อมทางทหารให้มีความเข้มแข็งอย่างได้สมดุลกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศจะนำมาซึ่งความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะการสร้างระบบสำรองของประเทศในทุกๆ ด้าน ดังกรณีเมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค.๖๑ นายจาง อู้เฟิง ผอ.สำนักงานสำรองอาหารและสิ่งของแห่งชาติจีนกล่าวว่า ในอนาคต จีนจะเร่งการพัฒนาความสามารถของการสำรองอาหารและสิ่งของให้มีคุณภาพสูง มุ่งสร้างระบบสำรองที่เป็นเอกภาพเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งนี้ ระบบสำรองอาหารและสิ่งของ จะดำเนินตามกลยุทธ์ความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ ดำเนินระบบตรวจสอบความรับผิดชอบของผู้ว่าการมณฑลในด้านความปลอดภัยของอาหารอย่างเข้มงวด ผลักดันการปฏิรูประบบการจัดเก็บอาหารอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตข้าวให้พัฒนาอย่างมีคุณภาพสูง นอกจากนี้ จะเพิ่มความสามารถในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานในด้านโลจิสติกส์อาหารและการสำรองสิ่งของอย่างรอบด้าน เร่งยกระดับการบริหารจัดการอาหารและการสำรองตามกฎหมาย

บทสรุป
    นับตั้งแต่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง ได้สั่งการให้มีการปฏิรูปกองทัพ PLA เมื่อปลายปี ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) พบว่า นอกจากการปรับปรุงโครงสร้างทางการบริหารกองทัพให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการปรับลดกำลังพลให้ได้สัดส่วนกับภารกิจและขนาดของภัยคกคาม รวมทั้งการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้แล้ว ยังได้แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จในการปฏิรูปกองทัพอีกหลายด้าน โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถทางการรบ เช่น การใช้กำลังโจมตีทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพจากการป้องกันในบริเวณที่จำกัดไปสู่การสู้รบในบริเวณกว้าง นอกจากนี้ หน่วยกำลังทางยุทธศาสตร์ ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ ธ.ค.๕๘ เป็นการเตรียมกำลังเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการต่อสู้ในด้านสารสนเทศ การชิงความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ และการอำนวยการรบร่วมกันของเหล่าทัพต่างๆ ในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประมวลโดย : พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
Webmaster/บรรณาธิการ : พันเอก อุชุกร ทรงวรัชญ์

บรรณานุกรม :
http://www.xinhuanet.com/english/2018-08/01/c_137361915.htm
http://thai.cri.cn/247/2018/08/01/230s269646.htm
http://thai.cri.cn/247/2017/08/01/233s256435.htm
http://thai.cri.cn/247/2018/08/01/302s269672.htm
http://eng.mod.gov.cn/news/2018-07/31/content_4821402.htm
http://eng.mod.gov.cn/news/2018-08/01/content_4821517.htm