แนวคิดและวิธีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่ของจีน “เขตเศรษฐกิจใหม่สยงอัน”

แนวคิดและวิธีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่ของจีน “เขตเศรษฐกิจใหม่สยงอัน”

จีนศึกษา : วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561

    แนวคิดและวิธีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่ของจีน กรณีการจัดตั้ง “เขตเศรษฐกิจใหม่สยงอัน”
Xiongan New Area 雄安新区

    แม้ว่าเศรษฐกิจของจีนจะพัฒนาไปสู่ความมั่งคั่ง แต่รัฐบาลจีนก็ประกาศว่า จีนยังเผชิญปัญหาร้ายแรงจากการพัฒนาที่ไม่สมดุล การพัฒนาที่ไร้คุณภาพและผลกระทบอันไม่พึงปรารถนา อาทิ การทำลายสิ่งแวดล้อม ความไม่เท่าเทียมในการพัฒนาระหว่างเขตเมืองและเขตชนบท เป็นต้น โดยจีนต้องมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างสังคมกินดีอยู่ดีถ้วนหน้า (Moderately prosperous society) ในปี ค.ศ.2020 (พ.ศ.2563) ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน (1 กรกฎาคม 1921) ซึ่งประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เน้นว่า ความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นและเห็นชัดในปัจจุบัน แต่สิ่งที่ต้องทำ ณ ปัจจุบันคือการปูพื้นฐานหรือการส่งไม้ต่อ เพื่อผลักดันความสำเร็จให้เกิดขึ้นในอนาคต ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นจากคนเพียงคนเดียว แต่มาจากการร่วมมือกันของทุกคน

    เมื่อปีที่แล้ว รัฐบาลจีนจึงประกาศแผนการตั้งเขตเศรษฐกิจใหม่สยงอัน (Xiongan)ขึ้นที่มณฑลเหอเป่ย โดยตั้งเป้าให้เป็นเขตเศรษฐกิจแห่งใหม่ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของจีนในระยะยาว เช่นเดียวกันกับการพัฒนาเมืองเซินเจิ้นให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรก เมื่อปี 1980 (พ.ศ.2523) หรือเมื่อ 38 ปีก่อน

    เขตเศรษฐกิจใหม่สยงอัน (Xiongan) ตั้งอยู่ในมณฑลเหอเป่ย ห่างจากกรุงปักกิ่งไปทางตอนใต้ประมาณ 120 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันตกของมหานครเทียนจิน ประมาณ 110 กิโลเมตร โดยเขตเศรษฐกิจใหม่นี้ จะเชื่อมโยงมหานครเทียนจินเข้าไปด้วย กลายเป็นห่วงโซ่ที่เชื่อมต่อกันระหว่างเขตเศรษฐกิจสำคัญที่รัฐบาลจีนเรียกพื้นที่นี้ว่า “จิง จิน จี้ อี้ ถี่ หว้า 京津冀一体化” หมายถึง การรวมเป็นหนึ่งเดียวระหว่างกรุงปักกิ่ง มหานครเทียนจิน และพื้นที่ของมณฑลเหอเป่ย

    พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่สยงอัน (Xiongan)ประกอบด้วย 3 อำเภอคือ หรงเฉิง, อันซิน และ สยงเซี่ยน โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 1,577 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่มณฑลเหอเป่ย จึงได้มีแผนการพัฒนา ได้แก่
- สร้างเมืองสีเขียว (Green City) ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากมณพิษ เป็นเมืองทันสมัยใหม่
- เป็นเมืองที่มีนิเวศวิทยาที่ดี มีน้ำที่สะอาด พื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
- ดึงดูดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงใหม่ จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา
- พัฒนาและสร้างการบริการประชาชนอย่างครบวงจร การคมนาคมที่ยกระดับรถไฟฟ้าความเร็วสูงและรถไฟใต้ดินตรงถึงปักกิ่ง และเทียนจิน
- เป็นเขตทดลองการบริหารเมืองแบบใหม่ ศูนย์การศึกษาที่มีคุณภาพ
- กระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจให้เป็นไปตามครรลองของการพัฒนา
- เปิดกว้างให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วม และให้โอกาสการร่วมมืออย่างเสรีระหว่างบริษัทจีน และบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุน

บทสรุป
    การพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่สยงอัน (Xiongan) รวมทั้งการเชื่อมต่อพื้นที่มณฑลเหอเป่ยกับเมืองที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างกรุงปักกิ่ง และมหานครเทียนจิน จะทำให้พื้นที่ดังกล่าว เกิดการเติบโตขึ้นมาได้ และโมเดล (รูปแบบ) นี้ จะเป็นตัวอย่างสำหรับพื้นที่ในภูมิภาคอื่นๆ ที่อาจจะมีการก่อตั้งใหม่ในอนาคต ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ของมอร์แกน สแตนลีย์ บริษัทให้บริการทางการเงินระดับโลก ได้ระบุว่า เขตเศรษฐกิจใหม่สยงอัน (Xiongan) จะดึงดูดเงินทุนและบุคลากรมหาศาล โดยยอดการลงทุนในเขตนี้จะสูงถึง 1.2 - 2.4 ล้านล้านหยวนใน 10 - 20 ปีข้างหน้า และจำนวนประชากรจะเพิ่มขึ้นถึง 5.4 ล้านคนใน 15 ปีข้างหน้า

ประมวลโดย : พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
Webmaster/บรรณาธิการ : พันเอก อุชุกร ทรงวรัชญ์

บรรณานุกรม :
https://mgronline.com/china/detail/9610000041824
https://mgronline.com/china/detail/9610000041528
https://mgronline.com/china/detail/9610000023648
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2151568251741203&id=16251875...