จีนจัดงาน "มหกรรมอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะนานาชาติ" ที่มหานครฉงชิ่ง

จีนศึกษา : วันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

จีนจัดงาน "มหกรรมอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะนานาชาติ" ที่มหานครฉงชิ่ง

    ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ให้ความสำคัญกับการจัดงานมหกรรมอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะนานาชาติ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. ในพิธีเปิดงานมหกรรมอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะนานาชาติ (Smart China Expo) ครั้งแรกของจีน ซึ่งจัดขึ้นที่มหานครฉงชิ่ง เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค.๖๑ โดย ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ส่งสาส์นแสดงความยินดี ความว่า
  ๑.๑ จีนกำลังอยู่ในช่วงที่การปฏิวัติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรอบใหม่กับการปฏิรูปอุตสาหกรรมการผลิตกำลังผนึกกำลังกันและใกล้จะบรรลุเป็นจริงขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นใหม่ที่มีอินเทอร์เน็ต บิ๊กดาต้า และปัญญาประดิษฐ์ เป็นสัญลักษณ์นั้นนับวันพัฒนาเร็วยิ่งขึ้น การส่งเสริมให้เศรษฐกิจดิจิตอลกับภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง (Real economy) พัฒนาอย่างผสมผสานกัน และรังสรรค์อุตสาหกรรมการผลิตใหม่ เป็นภาระหน้าที่ร่วมกันที่ประเทศต่างๆ กำลังเผชิญอยู่
  ๑.๒ จีนให้ความสำคัญต่อการที่นวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนา ยืนหยัดแนวคิดการพัฒนาใหม่อย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ เร่งพัฒนาให้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นระบบอุตสาหกรรมการผลิต และให้อุตสาหกรรมการผลิตเป็นระบบดิจิตอล ใช้ความพยายามเพื่อให้การพัฒนามีคุณภาพ และสร้างสรรค์ชีวิตความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพ จีนยินดีดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างแข็งขัน โดยจะร่วมมือกับประเทศต่างๆ กระตุ้นให้เศรษฐกิจดิจิตอลพัฒนาด้วยดี และเพื่อให้เศรษฐกิจโลกเติบโตขึ้นด้วยพลังขับเคลื่อนใหม่และเปิดสู่พื้นที่ว่างใหม่

๒. พัฒนาการความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง
  ๒.๑ เมื่อเดือน ก.ค.๖๑ มีการจัดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกปี ๒๐๑๘ ณ มหานครเซี่งไฮ้ โดยในช่วงการแถลงข่าว ได้มีผู้แทนโรงงานและบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ในนครเซี่ยงไฮ้จำนวน ๑๑ แห่ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้านปัญญาประดิษฐ์ของนครเซี่ยงไฮ้ โดยผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกล่าวว่า ปัจจุบัน เซี่ยงไฮ้มีความพร้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์แล้ว เนื่องจากการมีพื้นฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตในด้านนี้ ที่ปัจจุบัน มหานครเซี่ยงไฮ้มียอดการลงทุนประมาณ ๗๐,๐๐๐ ล้านหยวน ต่ออุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ มีบริษัท องค์กรการลงทุนและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องกว่า ๓๐๐ แห่ง และได้รวบรวมบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์คิดเป็น ๑ ใน ๓ ของทั่วประเทศมาทำงานในมหานครเซี่ยงไฮ้แล้ว
  ๒.๒ เมื่อปีที่แล้ว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนแนะนำ "แผนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) รุ่นใหม่" ในการประชุมแถลงข่าวของคณะรัฐมนตรีจีนว่า แผนดังกล่าวเป็นแผนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ระยะกลางและระยะยาวระดับชาติฉบับแรกของจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจับโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ เร่งสร้างจีนให้เป็นประเทศที่เข้มแข็งทั้งทางนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของโลก ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า ภายใต้สถานการณ์ที่อินเตอร์เน็ต อภิมหาข้อมูล ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอื่นๆ พัฒนาอย่างรวดเร็ว การประกาศแผนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า จีนกำลังพยายามสอดคล้องกับแนวโน้มใหญ่ ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญในการส่งเสริมการปฏิรูปทางอุตสาหกรรมและการยกระดับการเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาของเศรษฐกิจ

บทสรุป
    ปัจจุบันการศึกษาวิจัยปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI กำลังมีโอกาสที่ดีและอนาคตที่สดใส โดยเมื่อปีที่แล้ว นิตยสารเทคโนโลยีรีวิวของเอ็มไอที mit's technology review ประกาศเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ๑๐ อย่างของทั่วโลกในปี ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐) ซึ่งรวมทั้งเทคโนโลยี Deep learning Brush face payและไดรฟ์อัตโนมัติ ที่วิจัยโดยวิสาหกิจจีน เช่น บริษัทIFLYTEK Alibaba และBaidu ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่าการศึกษาวิจัย AI ของจีนอยู่ระดับแนวหน้าของโลกแล้ว และมีการคาดการณ์ว่า ในปี ๒๐๓๕ น่าจะผลักดันให้อัตราการเติบโตเศรษฐกิจจีน (GDP) ให้เพิ่มขึ้นเป็น ๗.๙% จึงน่าติดตามดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมจีนจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี AI โดยเฉพาะการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีนอย่างใกล้ชิดต่อไป

ประมวลโดย : พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
Webmaster/บรรณาธิการ : พันเอก อุชุกร ทรงวรัชญ์

บรรณานุกรม :
http://english.scio.gov.cn/m/chinavoices/2018-08/24/content_60005979.htm
http://thai.cri.cn/247/2017/06/27/232s255197.htm
http://thai.cri.cn/247/2017/04/10/230s252693.htm
http://thai.cri.cn/247/2017/07/24/234s256129.htm
http://thai.cri.cn/247/2018/07/23/232s269271.htm
http://thai.cri.cn/247/2018/08/23/227s270327.htm
https://www.imgtec.com/event/smart-china-expo-2018