ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง-ปูติน เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นจีน-รัสเซีย

จีนศึกษา : วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง-ปูติน เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นจีน-รัสเซีย

    การพบปะหารือระหว่างประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนพบกับ ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย รวมทั้งการที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นจีน-รัสเซีย ณ ประเทศรัสเซีย มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนพบกับ ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ในการประชุมเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Forum (EEF) เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๑ ที่เมืองวลาดิวอสต็อก ประเทศรัสเซีย โดยผู้นำทั้งสองต่างเห็นด้วยว่า ปีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียมีแนวโน้มการพัฒนาที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่าเดิม และจะย่างเข้าสู่ช่วงที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น ซึ่งไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ความสัมพันธ์จีน-รัสเซียจะพัฒนาด้วยดี และจะร่วมกันรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของโลก

๒. ท่าทีความเคลื่อนไหวของผู้นำทั้งสองประเทศ จากการพบปะหารือระหว่างกัน และการได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นจีน-รัสเซีย ในวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๑
  ๒.๑ สำหรับการหารือกับประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน นั้น ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายต่างสนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งเลือกหนทางการพัฒนาที่เหมาะกับสถานภาพของประเทศตน และสนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งคุ้มครองความปลอดภัยและสิทธิการพัฒนา ร่วมกันเป็นแบบอย่างของประเทศใหญ่ที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีของกัน สองฝ่ายควรจะขยายยุทธศาสตร์หุ้นส่วนความร่วมมือในทุกด้านสู่ระดับสูงยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความผาสุกแก่ประชาชนทั้งสองประเทศ ส่วนท่าทีหลังจากได้รับฟังผู้ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าความร่วมมือระดับท้องถิ่นระหว่างจีน-รัสเซีย ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้กล่าวปราศรัยในที่ประชุมว่า จีนกับรัสเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านขนาดใหญ่ที่สุด เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือรอบด้านที่สำคัญที่สุด และมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างกว้างขวาง การที่สองประเทศกระชับความร่วมมือและขยายผลประโยชน์ร่วมกัน ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการจับมือป้องกันความเสี่ยงและความท้าทายจากภายนอก ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
  ๒.๒ ในการหารือกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง นั้น ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ได้กล่าวว่า ปีหลังๆ นี้ ความสัมพันธ์รัสเซียกับจีนได้พัฒนาอย่างดี และสองฝ่ายมีความไว้เนื้อเชื่อใจมากขึ้น ความร่วมมือในด้านการเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคง ได้รับผลที่น่าพึงพอใจ และจะเร่งการสานต่อสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียนกับโครงการความเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI) ตลอดจนขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ ต่อไป สำหรับท่าทีหลังจากได้รับฟังผู้ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าความร่วมมือระดับท้องถิ่นระหว่างจีน-รัสเซีย ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ได้กล่าวปราศรัยในที่ประชุมว่า ความร่วมมือระดับท้องถิ่นระหว่างรัสเซีย-จีนเป็นส่วนประกอบสำคัญของความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านของสองประเทศ โดยรัสเซียต้อนรับธุรกิจจีนเข้าไปลงทุนและประกอบการในรัสเซีย และยินดีสร้างเงื่อนไขและสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับการดำเนินความร่วมมือระดับท้องถิ่นของสองประเทศอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์ใหม่ รัสเซียกับจีนควรพยายามยกระดับการเชื่อมต่อระหว่างกัน ส่งเสริมการค้าและการลงทุนให้เสรีและสะดวกยิ่งขึ้น ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่น และผลักดันความร่วมมือระดับท้องถิ่นของสองประเทศ เพื่อนำความสุขมาสู่ประชาชนสองประเทศมากขึ้น

๓. ข้อสังเกต กิจกรรมความร่วมมือระหว่างจีนกับรัสเซียที่เกิดขึ้นในระหว่างการพบปะหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศ
  ๓.๑ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง และประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม "ข้อตกลงความร่วมมือยุทธศาสตร์ระหว่างสถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของจีน และสำนักข่าว Russia Today ของรัสเซีย" โดยนายเซิ่น ไห่สง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลาง และนายดิมิทรี คีเซลยอฟ ผู้อำนวยการสำนักข่าว Russia Today เป็นตัวแทนของสองฝ่ายร่วมลงนามตามข้อตกลงฉบับนี้ โดยทั้งสองฝ่ายจะดำเนินความร่วมมือแลกเปลี่ยนข่าวสาร การทำข่าว และการสื่อสาร ส่งเสริมให้สองฝ่ายรายงานเนื้อหาด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และกีฬา เพิ่มจำนวนข่าวสาร และกระชับความรักความผูกพันกันระหว่างประชาชนสองประเทศ นอกจากนี้ ข้อตกลงฉบับนี้ยังระบุด้วยว่า สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลาง และสำนักข่าว Russia Today จะเสริมสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสื่อใหม่ ทั้งการนำเสนอข่าวสารไปยังผู้ใช้บริการโซเชียลมีเดีย และอินเตอร์เน็ต ตลอดจนร่วมกันพัฒนาช่องทางนำเสนอข่าวสารผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ระหว่างจีน-รัสเซียที่ใช้ชื่อว่า China - Russia mobile media platform ร่วมกันจัดตั้งทีมงานวิเคราะห์ข่าวสถานการณ์โลก และเปิดคอลัมวิเคราะห์ข่าวอีกด้วย
  ๓.๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๑ ได้มีการเปิดการซ้อมรบร่วมจีน-รัสเซีย อย่างเป็นทางการ ภายใต้รหัส “ตงฟาง-๒๐๑๘” (东方 หรือ Dongfang-2018 or East-2018) หรือ Vostok-2018 ในภาษารัสเซีย ที่เขตซาเบย์คาลสกี เครย์ (Zabaykalskiy Kray) ของรัสเซีย โดยมีกำหนดการซ้อมรบร่วมกันในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ก.ย.๖๑ ซึ่งเป็นปฏิบัติการซ้อมรบร่วมระดับยุทธศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

บทสรุป
    ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างจีนกับรัสเซีย ได้ทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน รวมทั้งได้เห็นพ้องกันที่จะขยายการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ความร่วมมืออย่างรอบด้านให้ยกระดับสูงยิ่งๆ ขึ้นไป อันจะส่งผลดีต่อการสานต่อแนวคิดในการพัฒนาสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียนของรัสเซีย (Eurasian Economic Union : EAEU หรือ EEU) กับโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” หรือ BRI ของจีน ซึ่งย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือกันในการป้องกันความเสี่ยงและความท้าทายจากภายนอก ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันที่จะนำไปสู่การสร้างความผาสุกให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศ

ประมวลโดย : พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
Webmaster/บรรณาธิการ : พันเอก อุชุกร ทรงวรัชญ์

บรรณานุกรม :
https://thediplomat.com/2018/09/xi-is-attending-the-eastern-economic-for...
http://thai.cri.cn/247/2018/09/12/64s271103.htm
http://thai.cri.cn/247/2018/09/12/62s271084.htm
http://thai.cri.cn/247/2018/09/12/62s271094.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Eurasian_Economic_Union
http://www.atimes.com/article/putins-big-bang-in-the-russian-far-east