นายกรัฐมนตรีจีน เดินทางเยือนประเทศเยอรมนีอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี

จีนศึกษา : วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

นายกรัฐมนตรีจีน เดินทางเยือนประเทศเยอรมนีอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี

    ความเคลื่อนไหวของนาย หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ที่ได้เดินทางไปเยือนประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ ก.ค.๖๑ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๘ ก.ค.๖๑ นาย หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน เดินทางถึงกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี และเริ่มเยือนเยอรมนีอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของ นางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี โดยระหว่างการเยือน นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศจะร่วมเป็นประธานในการหารือระหว่างรัฐบาลของสองประเทศ สำหรับจุดเน้นของนายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง ในการหารือกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนี
  ๑.๑ การที่นายกรัฐมนตรีจีนและเยอรมนี ต่างได้เดินทางมาเยือนซึ่งกันและกัน หลังรัฐบาลชุดใหม่ของสองประเทศจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน มี.ค.๖๑ ซึ่งยังไม่ถึงครึ่งปี ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดี และความปรารถนาร่วมกัน ที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างจีน-เยอรมนีให้มากยิ่งขึ้น
  ๑.๒ กลไกการหารือระหว่างรัฐบาล เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนระหว่างจีน-เยอรมนีที่มีระดับสูงสุด ขนาดใหญ่สุด และครอบคลุมกว้างขวางที่สุด ซึ่งได้แสดงบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างจีน-เยอรมนีอย่างสอดประสาน
  ๑.๓ ภายใต้สถานการณ์ระหว่างประเทศที่มีความสลับซับซ้อนและผันผวน หน่วยงานรัฐบาลชุดใหม่ของจีน-เยอรมนี จะต้องเพิ่มความเห็นที่เป็นเอกฉันท์ ลงลึกความร่วมมือ ร่วมกันแสวงหาการพัฒนา เพิ่มพลังขับเคลื่อนความร่วมมือ สร้างคุณูปการต่อการรักษาการค้าเสรี ระบบพหุภาคี และระเบียบสากลที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และความเป็นธรรม

๒. เมื่อวันที่ ๙ ก.ค.๖๑ นายกรัฐมนตรีจีน กับนายกรัฐมนตรีเยอรมนี เข้าร่วมพิธีปิดฟอรั่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีจีน-เยอรมนีครั้งที่ ๙ ที่กรุงเบอร์ลิน โดยนายหลี่ เค่อเฉียง กล่าวว่า จีนกับเยอรมนี ควรเพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มากยิ่งขึ้น ขยายบริการการค้าและการลงทุนระหว่างกัน สร้างสภาวะแวดล้อมที่ยุติธรรม และโปร่งใสแก่การลงทุน ของวิสาหกิจฝ่ายตรงกันข้ามในประเทศ ผลักดันความร่วมมือเชิงนวัตกรรม ส่งเสริมความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมรถยนต์พลังไฟฟ้า และการขับขี่อัตโนมัติ เป็นต้น

๓. ความสำเร็จของการเดินทางเยือนประเทศเยอรมนีของนายกรัฐมนตรีจีนในครั้งนี้ โดยมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกว่า ๒๐ โครงการ คิดเป็นมูลค่า ๓๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และทั้งสองฝ่ายเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า จะร่วมกันรักษาการค้าเสรี และตลาดสากล ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเที่ยงธรรม และกฎเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ต่างฝ่ายต่างจะเปิดตลาดให้มากขึ้น และผ่อนปรนเงื่อนไขในการอนุมัติเข้าตลาด นอกจากนี้ หลังเสร็จสิ้นการหารือ นายหลี่ เค่อเฉียง และนางอังเกลา แมร์เคิล ร่วมพบกับสื่อมวลชน โดยมีการแถลงข่าว
  ๓.๑ นายหลี่ เค่อเฉียง กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์โลกในขณะนี้ ที่มีปัจจัยไม่แน่นอนหลายๆอย่าง จีน-เยอรมนีในฐานะประเทศพันธมิตรสำคัญด้านเศรษฐกิจต้องลงลึกความร่วมมือแบบทวิภาคี พหุภาคี ร่วมกันส่งสัญญาณสนับสนุนการค้าเสรี การค้าที่มีความเที่ยงธรรม รักษาระเบียบสากลที่ยุติธรรมและเป็นธรรม ส่งเสริมให้การค้าโลกเติบโตขึ้น และเศรษฐกิจโลกฟื้นฟูขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  ๓.๒ ด้านนางอังเกลา แมร์เคิล กล่าวว่า เยอรมนี-จีนมีกลไกการหารือกว่า ๗๐ กลไก ทั้งนี้สะท้อนให้มิติของความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ภายใต้สถานการณ์ในขณะนี้ เยอรมนียินดีที่จะร่วมมือกับจีน โดยจะเปิดตลาดให้แก่กันมากขึ้น ร่วมกันพิทักษ์ระบบพหุภาคี และสนับสนุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างแข็งขัน

๔. ข้อสังเกต ความเคลื่อนไหวที่สำคัญระหว่างจีนกับเยอรมนี
  ๔.๑ เมื่อเดือน ก.ค.๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖) เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ของจีนได้เปิดเส้นทางรถไฟสำหรับขนส่งสินค้าทางบก โดยสถานีต้นทาง คือเมืองเจิ้งโจว แล่นผ่านเขตซินเจียงของจีน ประเทศคาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส และโปแลนด์ ไปสิ้นสุดที่สถานีปลายทางคือ เมืองฮัมบูร์กของประเทศเยอรมนี โดยเส้นทางสายนี้แล่นผ่าน ๖ ประเทศ ใช้เวลาเดินทาง ๑๖ – ๑๘ วัน เป็นเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจระหว่างจีน-ยุโรป ภายใต้โครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI)
  ๔.๒ เมื่อช่วงเดือน ม.ค.๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) เยอรมนีพยายามเรียกร้องให้สหภาพยุโรป (EU) ออกกฎหมายอย่างเร่งด่วนเพื่อควบคุมนักธุรกิจจีน หลังเกิดกระแสการหลั่งไหลเข้ามาซื้อกิจการและลงทุนโดยตรงในประเทศยุโรปมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่” ซึ่งเยอรมนีเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายหลักของนักลงทุนชาวจีน โดยพบว่า ปี ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐) มูลค่าการลงทุนของนักธุรกิจจีนในเยอรมนีเพิ่มขึ้น จาก ๑๑,๐๐๐ ล้านยูโร ในปี ๒๐๑๖ (พ.ศ.๒๕๕๙) ขึ้นเป็น ๑๒,๑๐๐ ล้านยูโร และเป็นการปรับเพิ่มขึ้นถึง ๑๐ เท่า เมื่อเทียบกับ ๗ ปีที่ผ่านมา ที่มีเม็ดเงินลงทุนเพียง ๑๐๐ ล้านยูโร

บทสรุป
    ในวาระครบรอบ ๔๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับเยอรมนี เมื่อปีที่แล้ว (วันที่ ๑๕ ก.พ.๖๐) รัฐบาลจีนได้มอบแพนด้ายักษ์ ๒ ตัว คือ เมิ่งเมิ่ง (梦梦) เพศเมีย วัยสี่ปี และเจียวชิ่ง (娇庆) เพศผู้ วัยเจ็ดปี ให้กับเยอรมนีตามข้อตกลงของโครงการเพาะเลี้ยงและอนุรักษ์ระยะเวลา ๑๕ ปี โดยสวนสัตว์กรุงเบอร์ลินเปิดให้ประชาชนเข้าชมความน่ารักของแพนด้าทั้งสองตัวตั้งแต่วันที่ ๖ ก.ค.๖๑ เป็นต้นมา เพื่อสานต่อความสัมพันธ์ระหว่าง ๒ ประเทศ ในขณะที่โครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” หรือ BRI กำลังก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟระหว่างเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนานของจีน ผ่านดินแดนเอเชียกลางไปสู่มืองฮัมบูร์ก ซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญของเยอรมนี อันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันและจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ประมวลโดย : พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
Webmaster/บรรณาธิการ : พันเอก อุชุกร ทรงวรัชญ์

บรรณานุกรม :
https://www.shine.cn/news/nation/1807068157/
http://thai.cri.cn/247/2018/07/09/223s268818.htm
https://www.prachachat.net/world-news/news-110222
http://www.bbrtv.com/2018/0710/411583.html
http://www.thaibiz.net/th/news/18767/99/
https://th-th.facebook.com/XinhuaNewsAgency.th/posts/1942522205963792
http://thai.china.com/news/world/1042/20180710/1329385.html