การประชุมว่าด้วยการยกระดับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระดับโลก

จีนศึกษา : วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑

การประชุมว่าด้วยการยกระดับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระดับโลก

    การประชุมว่าด้วยการยกระดับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระดับโลก (The World Conference on Science Literacy) ครั้งแรก โดยจะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ก.ย.๖๑ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

สิ่งที่จีนได้รับจากการจัดประชุมสุดยอดความร่วมมือจีน-แอฟริกา

จีนศึกษา : วันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑

สิ่งที่จีนได้รับจากการจัดประชุมสุดยอดความร่วมมือจีน-แอฟริกา

    ผลจากการจัดประชุมสุดยอดความร่วมมือจีน-แอฟริกา เมื่อวันที่ ๓ – ๔ ก.ย.๖๑ ณ กรุงปักกิ่ง มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. จีนได้รับการยอมรับจากผู้นำประเทศแอฟริกาที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้เพิ่มมากขึ้น โดยในสายตาของผู้นำประเทศแอฟริกาต่างเห็นพ้องกันว่าจีนเป็นคู่ค้าและเป็นเพื่อนที่แอฟริกาสามารถพึ่งพาได้ กล่าวคือ

ผลสำเร็จของการประชุมสุดยอดความร่วมมือจีน-แอฟริกา

จีนศึกษา : วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

ผลสำเร็จของการประชุมสุดยอดความร่วมมือจีน-แอฟริกา

    ผลสำเร็จของการประชุมสุดยอดความร่วมมือจีน-แอฟริกา ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๔ ก.ย.๖๑ โดยมีการประกาศเอกสารผลการประชุม ๒ ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญาปักกิ่ง และ แผนปฏิบัติการปักกิ่ง เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของจีนต่อแอฟริกาในการร่วมดำเนินการตาม "แนวปฏิบัติ ๘ ประการ" สำหรับการเดินหน้าความร่วมมือและสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีนกับแอฟริกา มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีน-อาเซียนร่วมกันสร้างเส้นทางสายไหมดิจิทัล

จีนศึกษา : วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

จีน-อาเซียนร่วมกันสร้างเส้นทางสายไหมดิจิทัล

    การประชุมเพื่อการสร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ความร่วมมือทางเทคโนโลยี การบริการเศรษฐกิจและการค้า ตลอดจนการใช้สารสนเทศร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและบุคลากรระหว่างจีนกับอาเซียน มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

ท่าทีของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ต่อความร่วมมือระหว่างจีนกับแอฟริกา

จีนศึกษา : วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑

ท่าทีของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ต่อความร่วมมือระหว่างจีนกับแอฟริกา

     มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. ในพิธีเปิดประชุมสุดยอดของการประชุมความร่วมมือจีน-แอฟริกา เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๖๑ ณ มหาศาลาประชาชน ในกรุงปักกิ่ง ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยมี ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ร่วมพิธีและกล่าวปาฐกถานำเรื่อง "ร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อการพัฒนาร่วมกัน" ซึ่งได้เน้นว่า

ความเคลื่อนไหวของความร่วมมือระหว่างจีน-แอฟริกา

จีนศึกษา : วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

ความเคลื่อนไหวของความร่วมมือระหว่างจีน-แอฟริกา

    มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

แนวทางการพัฒนาประเทศของจีน

จีนศึกษา : วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑

แนวทางการพัฒนาประเทศของจีน

    แนวทางการพัฒนาประเทศของจีน จากรายงานประจำปีของรัฐบาลจีนที่รายงานต่อการประชุมสองสภาของจีน เมื่อเดือน มี.ค.๖๑ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. เป้าหมายด้านต่างๆ ในรายงานประจำปีของรัฐบาลจีน

ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งแห่งที่ ๒ จะเปิดให้บริการได้ในวันที่ ๑ ต.ค.๖๒

จีนศึกษา : วันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑

ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งแห่งที่ ๒ จะเปิดให้บริการได้ในวันที่ ๑ ต.ค.๖๒

ความร่วมมือระหว่าง จีน กับ อาเซียน

จีนศึกษา : วันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑

ความร่วมมือระหว่าง จีน กับ อาเซียน

    ความเคลื่อนไหวของความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนเตรียมพร้อมเป็นผู้นำโลกด้าน AI

จีนศึกษา : วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

จีนเตรียมพร้อมเป็นผู้นำโลกด้าน AI

    ศักยภาพของจีนตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยีของชาติ รวมทั้งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและการค้าดิจิทัลของโลก มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

Pages

Subscribe to www.briia.org RSS