แนวคิดพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

จีนศึกษา : วันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

แนวคิดพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

    เกี่ยวกับการผลักดันการพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพกับสหประชาชาติ

จีนศึกษา : วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

จีนเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพกับสหประชาชาติ

    ปีนี้เป็นปีที่ ๒๘ และในโอกาสเป็นวันครบรอบ ๗๐ ปีของปฏิบัติการรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค.๖๑ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง สร้างให้จีนเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จีนศึกษา : วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง สร้างให้จีนเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    แนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง โดยเน้นถึงการสร้างประเทศจีนให้เป็นประเทศที่เข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จีนแสดงความไม่พอใจกรณีเรือรบสหรัฐฯล่วงล้ำน่านน้ำหมู่เกาะซีซาในทะเลจีนใต้

จีนศึกษา : วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

จีนแสดงความไม่พอใจกรณีเรือรบสหรัฐฯล่วงล้ำน่านน้ำหมู่เกาะซีซาในทะเลจีนใต้

    จีนแสดงความไม่พอใจกรณีที่เรือรบของสหรัฐฯ ได้ล่วงล้ำน่านน้ำหมู่เกาะซีซา (西沙群岛, Xisha Islands) ในทะเลจีนใต้

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ของจีน

จีนศึกษา : วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ของจีน

๑. ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้กล่าวแสดงความยินดีในงาน China Data International Expo 2018 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ พ.ค.๖๑ 26 ที่เมืองกุ้ยหยาง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลกุ้ยโจว ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีผู้ร่วมงานกว่า ๔๐,๐๐๐ คนจากเกือบ ๓๐ ประเทศ ความว่า

ท่าทีที่เหมาะสมของไทยต่อความสัมพันธ์จีน-สหรัฐ

จีนศึกษา : วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ท่าทีที่เหมาะสมของไทยต่อความสัมพันธ์จีน-สหรัฐ

    ข้อมูลเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อเสนอต่อรูปแบบในมิติใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ รวมทั้งบทบาทและท่าทีที่เหมาะสมของไทยต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับต่างประเทศภายใต้กรอบแนวคิดความมั่นคงใหม่

จีนศึกษา : วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับต่างประเทศภายใต้กรอบแนวคิดความมั่นคงใหม่

    ข้อมูลเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนกับประเทศต่างๆ ภายใต้กรอบแนวคิดความมั่นคงใหม่ (New Security Concept) เพื่อนำไปสู่การสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
๑. แนวคิดความมั่นคงใหม่ โดยมีองค์ประกอบ ๓ ประการ ประกอบด้วย
  ๑.๑ ความมั่นคงร่วม (Common Security) โดยแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี ซึ่งอาจเปรียบความมั่นคงร่วมเป็นวัตถุประสงค์ของแนวคิดความมั่นคงใหม่

เบื้องหลังความสัมพันธ์จีน-สหรัฐ

จีนศึกษา : วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เบื้องหลังความสัมพันธ์จีน-สหรัฐ

    ข้อมูลเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุผลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังของการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ รวมทั้งแนวคิดและรูปแบบพื้นฐานในการดำเนินนโยบายความมั่นคงของจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
๑. ในแง่มุมของจีน ซึ่งเห็นว่า ภายหลังยุคสงครามเย็น สหรัฐฯ ได้กลายเป็นอภิมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียว ดังนั้น นโยบายต่างประเทศของจีนจึงมุ่งเน้นการดำเนินความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ เป็นสำคัญ โดยมีเหตุผล ๓ ประการ กล่าวคือ

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง พบปะหัวหน้าคณะผู้แทนต่างชาติ

จีนศึกษา : วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง พบปะหัวหน้าคณะผู้แทนต่างชาติที่ร่วมประชุมเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงประเทศภาคีองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ครั้งที่ ๑๓

    ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง พบปะหัวหน้าคณะผู้แทนต่างชาติที่ร่วมประชุมเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงประเทศภาคีองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๑ ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

รมว.ต่างประเทศของจีนเข้าร่วมประชุม รมว.ต่างประเทศกลุ่ม G20

จีนศึกษา : วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

นายหวัง อี้ รมว.ต่างประเทศของจีนเข้าร่วมประชุม รมว.ต่างประเทศกลุ่ม G20

    นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกลุ่ม G20 ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ พ.ค.๖๑ ที่กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

Pages

Subscribe to www.briia.org RSS