ความสัมพันธ์ จีน-ปากีสถาน

จีนศึกษา : วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

ความสัมพันธ์ จีน-ปากีสถาน

    ความเคลื่อนไหวของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับปากีสถาน มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค.๖๑ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้ส่งสารแสดงความยินดีไปยังนายอิมราน ข่าน (Imran Khan) ในโอกาสที่ชนะการเลือกตั้งและได้เป็นนายกรัฐมนตรีปากีสถานคนใหม่

๒. จุดเน้นที่ นายหลี่ เค่อเฉียง กล่าวในสารแสดงความยินดีดังกล่าว
  ๒.๑ จีนกับปากีสถานเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ต่อกัน ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้ผ่านบททดสอบของวันเวลา

"ทำไมพ่อ-แม่ชาวจีนจึงนิยมส่งบุตร-หลานมาเรียนที่ประเทศไทย ?"

จีนศึกษา : วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

"ทำไมพ่อ-แม่ชาวจีนจึงนิยมส่งบุตร-หลานมาเรียนที่ประเทศไทย ?"

    กระแสความเคลื่อนไหวของพ่อแม่จีนในยุคปัจจุบันที่มีความมั่งคั่ง และปรารถนาจะส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติ แต่ยังลังเลกับปัจจัยจ่ายค่าเล่าเรียนที่แพงในจีน ทำให้หลายคนหันมาเลือกโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยแทน โดยกระแสฯ นี้ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในท้องถิ่นของไทยเกิดความคึกคัก มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

ความก้าวหน้าในการพัฒนาหุ่นยนต์ของจีน

จีนศึกษา : วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

ความก้าวหน้าในการพัฒนาหุ่นยนต์ของจีน

    ความก้าวหน้าในการพัฒนาหุ่นยนต์ของจีน มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

แนวคิดในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของมณฑลยูนนาน

จีนศึกษา : วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

แนวคิดในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของมณฑลยูนนาน

    แนวคิดในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของมณฑลยูนนานกับประเทศตามรายทาง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” หรือ BRI (Belt and Road Initiative) และสนับสนุนจุดยืนของจีนบนเวทีโลก มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

ความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจของจีน

จีนศึกษา : วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

ความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจของจีน

    ความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจของจีน โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจเดือน ก.ค.๖๑ ที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

ติดตามความก้าวหน้า "พัฒนาสัมพันธ์ระหว่าง จีน-ญี่ปุ่น"

จีนศึกษา : วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

ติดตามความก้าวหน้า "พัฒนาสัมพันธ์ระหว่าง จีน-ญี่ปุ่น"

    ความเคลื่อนไหวของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่น กรณีที่จีนได้จัดการประชุมวิชาการในโอกาสลงนาม "สนธิสัญญาว่าด้วยสันติภาพและการเป็นมิตรจีน-ญี่ปุ่น” ครบรอบ ๔๐ ปี มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

ความสำคัญของโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”

จีนศึกษา : วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

ความสำคัญของโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”

    ข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับความสำคัญของโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ของจีน มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนเร่งพัฒนาการคมนาคม และโลจิสติกส์

จีนศึกษา : วันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

จีนเร่งพัฒนาการคมนาคม และโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมเขตตะวันออกและตะวันตก

    ความเคลื่อนไหวของเขตปกครองตนเองซินเจียงได้เร่งพัฒนาการคมนาคมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมเขตตะวันออกและตะวันตก โดยใช้เส้นทางถนนในซินเจียง ที่มีความยาวทั้งสิ้น ๑๘๖,๐๐๐ กิโลเมตร และเป็นทางด่วน ๔,๕๗๘ กิโลเมตร (ข้อมูล ณ ปลายปี ๒๐๑๗) มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

เอกสารปกขาวของรัฐบาลจีน ที่มาของความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”

จีนศึกษา : วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เอกสารปกขาวของรัฐบาลจีน ที่มาของความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” พิมพ์เผยแพร่เมื่อปี ๒๕๕๘

ข้อคิดที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๗

จีนศึกษา : วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ข้อคิดที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๗

Pages

Subscribe to www.briia.org RSS