มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ (National Defense University : NDU)

จีนศึกษา : วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ (National Defense University : NDU)

    การจัดการศึกษาทางการทหารระดับสูงของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน เพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศ (ตอนที่ ๑) มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

กระทรวงการคลังของจีนจะใช้มาตรการลดภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

จีนศึกษา : วันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กระทรวงการคลังของจีนจะใช้มาตรการลดภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

    กระทรวงการคลังของจีนจะใช้มาตรการลดภาษีเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจให้พัฒนามากยิ่งขึ้น มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๑ ที่งานแถลงข่าวประจำคณะรัฐมนตรีจีน เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังของจีน ระบุว่า

รายงานความก้าวหน้าของโครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา

จีนศึกษา : วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

รายงานความก้าวหน้าของโครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา

    กระทรวงคมนาคมของจีนแถลงข่าวว่า ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา การคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างประเทศภายใต้โครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI) มีผลคืบหน้าไปอย่างมาก โดยสอดรับกับการแถลงข่าวของกระทรวงการต่างประเทศจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

การประชุมสุดยอดผู้นำประเทศกลุ่มบริคส์ (BRICS : บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้)

จีนศึกษา : วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การประชุมสุดยอดผู้นำประเทศกลุ่มบริคส์ (BRICS : บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้)

    ประธานาธิบดีจีนกล่าวคำปราศรัยในที่ประชุมการค้าและพาณิชย์ประเทศกลุ่มบริคส์ (BRICS) ที่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๖๑ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน ได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ "ปฏิบัติตามกระแสแห่งยุคสมัย บรรลุการพัฒนาร่วมกัน" โดยเน้นว่า
  ๑.๑ กลุ่มประเทศบริคส์ควรปฏิบัติตามแนวทางประวัติศาสตร์ ยืนหยัดความร่วมมือ เพื่อการมีชัยชนะร่วมกัน

การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีนกับประเทศแอฟริกาใต้

จีนศึกษา : วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีนกับประเทศแอฟริกาใต้

    ข้อเสนอของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการผลักดันการพัฒนาความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีนกับแอฟริกาใต้ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง"

จีนศึกษา : วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง"

    ความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมของความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ในระหว่างที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เดินทางเยือนประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เซเนกัล และแอฟริกาใต้ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

การเสริมสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีน กับ ประเทศรวันดา และประเทศแอฟริกาใต้

จีนศึกษา : วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การเสริมสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีน กับ ประเทศรวันดา และประเทศแอฟริกาใต้

    ความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการเดินทางเยือนประเทศรวันดา และประเทศแอฟริกาใต้ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เยือนประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เซเนกัล รวันดา และแอฟริกาใต้

จีนศึกษา : วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เยือนประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เซเนกัล รวันดา และแอฟริกาใต้

    ความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ที่ได้ออกเดินทางเยือนประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เซเนกัล รวันดา และแอฟริกาใต้ ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๔ ก.ค.๖๑ (เที่ยวกลับจะแวะเยือนประเทศโมริเชียสในวันที่ ๒๗ - ๒๘ ก.ค.๖๑ ด้วย) โดยสำหรับช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๑ ก.ค.๖๑ ได้เยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเซเนกัล มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. สำหรับการเยือนประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)

องค์การการค้าโลกชื่นชมจีนที่แสดงบทบาทผู้นำ และสร้างคุณูปการต่อระบบการค้าพหุภาคีของโลก

จีนศึกษา : วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สมาชิกส่วนใหญ่ขององค์การการค้าโลก (WTO) ชื่นชมจีนที่แสดงบทบาทผู้นำ และสร้างคุณูปการต่อระบบการค้าพหุภาคี

    องค์การการค้าโลก (WTO) เสร็จสิ้นการพิจารณาตรวจสอบนโยบายการค้าของจีนครั้งที่ ๗ และท่าทีเชิงรุกของจีนในเวทีการค้าโลก มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๖๑ นายเกา เฟิง โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนแถลงข่าวว่า เมื่อวันที่ ๑๑ และ ๑๓ ก.ค.๖๑ การพิจารณาตรวจสอบนโยบายการค้าของจีนครั้งที่ ๗ โดยองค์การการค้าโลก (WTO) นั้น ได้สิ้นสุดลงแล้วที่กรุงเจนีวา โดยระหว่างการพิจารณาตรวจสอบ พบว่า

ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของจีน และการตอบโต้สงครามการค้าของสหรัฐอเมริกา

จีนศึกษา : วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของจีน และการตอบโต้สงครามการค้าของสหรัฐอเมริกา

    ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของจีนโดยเฉพาะการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ อยู่ที่ ๖.๘% ถึงแม้ว่าวอลโว่กำลังย้ายฐานการผลิตรถยนต์รุ่นยอดฮิตในจีน เพื่อหลีกเลี่ยงสงครามการค้าจากการขึ้นอัตราภาษีการค้าของสหรัฐฯ ในขณะที่จีนได้เตรียมยื่นฟ้องร้องต่อ WTO เพิ่มเติม ต่อกรณีแผนการตั้งภาษีการค้าของสหรัฐฯ กับสินค้าจีน มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

Pages

Subscribe to www.briia.org RSS