นายกรัฐมนตรีจีน เดินทางเยือนประเทศเยอรมนีอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี

จีนศึกษา : วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

นายกรัฐมนตรีจีน เดินทางเยือนประเทศเยอรมนีอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี

    ความเคลื่อนไหวของนาย หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ที่ได้เดินทางไปเยือนประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ ก.ค.๖๑ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

องค์ประกอบสำคัญของการวางแผนก่อสร้างเมืองในอนาคตของจีน

จีนศึกษา : วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

องค์ประกอบสำคัญของการวางแผนก่อสร้างเมืองในอนาคตของจีน

    การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการวางแผนการก่อสร้างเมืองในอนาคตของจีน ได้ตั้งเป้าปลูกป่าระดับชาติ ๓๐๐ แห่ง อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสร้างระบบนิเวศของประเทศ ภายในปี ค.ศ.๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๘) มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

การแข่งขันแผ่ขยายอิทธิพลของจีน และสหรัฐอเมริกา

จีนศึกษา : วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การแข่งขันแผ่ขยายอิทธิพลของจีน และสหรัฐอเมริกา

    การแข่งขัน ในการแผ่ขยายอิทธิพลระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จนเกิดสงครามการค้าและแนวโน้มที่จะขยายไปสู่สงครามอย่างรอบด้านภายใต้แนวคิดเรื่อง “อินโด - แปซิฟิก (Free and Open Indo – Pacific)” มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนยืนหยัดปกป้องประโยชน์ของตน และไม่ประสงค์จะก่อให้เกิดสงครามการค้าขึ้น

จีนศึกษา : วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

จีนยืนหยัดปกป้องประโยชน์ของตน และไม่ประสงค์จะก่อให้เกิดสงครามการค้าขึ้น

    ท่าทีของจีนที่ไม่ประสงค์จะให้เกิดสงครามการค้าขึ้น แต่จะยืนหยัดเพื่อปกป้องประโยชน์ของจีนอย่างแน่วแน่ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. ท่าทีของฝ่ายจีน
  ๑.๑ ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกฎระเบียบภาษีศุลกากรแห่งคณะรัฐมนตรีจีนแถลงว่า รัฐบาลจีนได้ย้ำจุดยืนหลายครั้ง ในการที่จีนจะไม่ใช้มาตรการเพิ่มการเก็บภาษีก่อนสหรัฐฯ แน่นอน

แนวคิดของจีนในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

จีนศึกษา : วันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

แนวคิดของจีนในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

    แนวคิดของจีนในการเปิดหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะขีดความสามารถ รวมทั้งยกระดับการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

การพัฒนาเทคโนโลยีของจีนเพื่อนำมาใช้ในงานด้านความมั่นคงของประเทศ

จีนศึกษา : วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การพัฒนาเทคโนโลยีของจีนเพื่อนำมาใช้ในงานด้านความมั่นคงของประเทศ

    มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. เครื่องสแกนเนอร์ความปลอดภัย ที่ติดตั้งเทคโนโลยีการถ่ายภาพด้วยคลื่นความถี่ระดับมิลลิเมตร (millimeter wave imaging) ที่ท่าอากาศยานต่างๆ ในจีน เช่น กรุงปักกิ่ง มหานครเซี่ยงไฮ้ และเมืองชิงเต่าในมณฑลซันตง
  ๑.๑ เครื่องสแกนเนอร์ความปลอดภัยที่ติดตั้งเทคโนโลยีนี้ จะตรวจสอบวัตถุที่ซ่อนอยู่ในเสื้อผ้า รวมทั้งวัตถุที่ไม่ใช่โลหะ โดยภาพที่ปรากฏจะแสดงตำแหน่ง ขนาด และความแหลมคมของวัตถุ

ฮ่องกงจัดพิธีเชิญธงชาติจีนและฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเสา เนื่องในวันครบรอบ ๒๑ ปีแห่งการกลับคืนสู่จีน

จีนศึกษา : วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ฮ่องกงจัดพิธีเชิญธงชาติจีนและฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเสา เนื่องในวันครบรอบ ๒๑ ปีแห่งการกลับคืนสู่จีน

    เขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้จัดพิธีเชิญธงชาติจีนและธงประจำเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR) ขึ้นสู่ยอดเสาบริเวณจัตุรัสดอกชงโคทองคำ เขตวานจื่อ เนื่องในวันครบรอบ ๒๑ ปีแห่งการกลับคืนสู่จีน มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

ความสำคัญของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ต่อความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน และผลประโยชน์ของประเทศไทย

จีนศึกษา : วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ความสำคัญของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ต่อความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน และผลประโยชน์ของประเทศไทย

    ความสำคัญของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ต่อความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนและผลประโยชน์ของประเทศไทย มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. ข้อคิดจากสุนทรพจน์ของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดการประชุม Belt and Road Summit ครั้งที่ ๓ ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ระหว่างเดินทางเพื่อชักจูงการลงทุน และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนจีน เมื่อวันที่ ๒๖-๓๐ มิ.ย.๖๑

ข้อมูลในรายงานสมุดปกขาว ว่าด้วย จีนกับองค์การการค้าโลก (๓ ก.ค.๖๑)

จีนศึกษา : วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ข้อมูลในรายงานสมุดปกขาว ว่าด้วย จีนกับองค์การการค้าโลก (๓ ก.ค.๖๑)

    ข้อมูลในรายงานสมุดปกขาวว่าด้วยจีนกับองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ของสำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีน (เพิ่มเติมต่อจากจีนศึกษาเมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ก.ค.๖๑) โดยเฉพาะการเข้าร่วม WTO ของจีนได้ปรับเปลี่ยนโลก และ การปฏิบัติตามระบบ WTO ของจีนนั้น ทำให้เกิดแนวคิดต่างๆ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. การเข้าร่วม WTO ของจีน ได้ปรับเปลี่ยนโลก

ข้อมูลในรายงานสมุดปกขาว ว่าด้วย จีนกับองค์การการค้าโลก (๒ ก.ค.๖๑)

จีนศึกษา : วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ข้อมูลในรายงานสมุดปกขาว ว่าด้วย จีนกับองค์การการค้าโลก

    ข้อมูลในรายงานสมุดปกขาวว่าด้วยจีนกับองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ของสำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีน เพิ่มเติมต่อจากจีนศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ ก.ค.๖๑ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. จีนได้เน้นถึงการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ขณะเข้าเป็นสมาชิก WTO ตั้งแต่เมื่อ ๑๗ ปีที่ผ่านมา

Pages

Subscribe to www.briia.org RSS