ผลสำเร็จของการประชุมสุดยอดความร่วมมือจีน-แอฟริกา

ผลสำเร็จของการประชุมสุดยอดความร่วมมือจีน-แอฟริกา

จีนศึกษา : วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

ผลสำเร็จของการประชุมสุดยอดความร่วมมือจีน-แอฟริกา

    ผลสำเร็จของการประชุมสุดยอดความร่วมมือจีน-แอฟริกา ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๔ ก.ย.๖๑ โดยมีการประกาศเอกสารผลการประชุม ๒ ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญาปักกิ่ง และ แผนปฏิบัติการปักกิ่ง เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของจีนต่อแอฟริกาในการร่วมดำเนินการตาม "แนวปฏิบัติ ๘ ประการ" สำหรับการเดินหน้าความร่วมมือและสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีนกับแอฟริกา มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

Subscribe to RSS - ผลสำเร็จของการประชุมสุดยอดความร่วมมือจีน-แอฟริกา