เปิดตัว เครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์แบบ FTC-2000G ของจีน

เปิดตัว เครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์แบบ FTC-2000G ของจีน

จีนศึกษา : วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

เปิดตัว เครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์แบบ FTC-2000G ของจีน

    ความเคลื่อนไหวทางการทหารของจีนกรณีเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์แบบ FTC-2000G ลำแรกที่ออกจากสายการผลิต และเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองเมื่อวันที่ ๕ ก.ย.๖๑ ณ โรงงานของบริษัท AVIC ในมณฑลกุ้ยโจว ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

Subscribe to RSS - เปิดตัว เครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์แบบ FTC-2000G ของจีน