การซ้อมรบร่วมระหว่างจีน-รัสเซีย ภายใต้รหัส “ตงฟาง-๒๐๑๘”

การซ้อมรบร่วมระหว่างจีน-รัสเซีย ภายใต้รหัส “ตงฟาง-๒๐๑๘”

จีนศึกษา : วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

การซ้อมรบร่วมระหว่างจีน-รัสเซีย ภายใต้รหัส “ตงฟาง-๒๐๑๘”

    ความเคลื่อนไหวทางการทหาร กรณี การซ้อมรบร่วมระหว่างจีนกับรัสเซีย ภายใต้รหัส “ตงฟาง-๒๐๑๘” (东方 หรือ Dongfang-2018 or East-2018) หรือ Vostok-2018 ในภาษารัสเซีย มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

Subscribe to RSS - การซ้อมรบร่วมระหว่างจีน-รัสเซีย ภายใต้รหัส “ตงฟาง-๒๐๑๘”