แผนส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาในภูมิภาคตะวันออกไกล

แผนส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาในภูมิภาคตะวันออกไกล

จีนศึกษา : วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑

แผนส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาในภูมิภาคตะวันออกไกล

    แผน ๔ ประการในการส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาในภูมิภาคตะวันออกไกลภายใต้สถานการณ์ใหม่ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

Subscribe to RSS - แผนส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาในภูมิภาคตะวันออกไกล