การพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีน-รัสเซีย

การพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีน-รัสเซีย

จีนศึกษา : วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

การพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีน-รัสเซีย

    การที่ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมเศรษฐกิจตะวันออก ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ ก.ย.๖๑ ที่ประเทศรัสเซีย ถือเป็นการเสริมแรงกระตุ้นใหม่ให้กับความสัมพันธ์ระหว่างจีน-รัสเซีย และเป็นการเปิดอนาคตใหม่ให้กับความร่วมมือในภูมิภาค อันจะส่งผลกระทบต่อการจัดระเบียบโลกใหม่ในอนาคต มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

Subscribe to RSS - การพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีน-รัสเซีย