นายกรัฐมนตรีจีน เดินทางเยือนประเทศเยอรมนีอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี

นายกรัฐมนตรีจีน เดินทางเยือนประเทศเยอรมนีอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี

จีนศึกษา : วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

นายกรัฐมนตรีจีน เดินทางเยือนประเทศเยอรมนีอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี

    ความเคลื่อนไหวของนาย หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ที่ได้เดินทางไปเยือนประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ ก.ค.๖๑ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

Subscribe to RSS - นายกรัฐมนตรีจีน เดินทางเยือนประเทศเยอรมนีอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี